Skip to main content

Bezdrátová sonda pro monitoring kůrovce

V rámci grantů TAČR běžel na PřF JU v letech 2021 až 2023 projekt Bezdrátová sonda pro monitoring kůrovce. Projektový tým tvořili Milan Novák (Katedra informatiky), Petr Doležal (Katedra zoologie, BC ENTÚ), Ladislav Ptáček (Katedra fyziky), Jakub Geyer (Katedra informatiky) a Markéta Davídková (BC ENTÚ). 

Projekt se zabýval vývojem bezdrátové sondy, která umožní lesním pracovníkům kontrolovat přítomnost kůrovcovitých. Napadený strom je identifikován přítomností závrtů. Ty však mají milimetrové průměry a tedy nejsou okem patrné, navíc jejich výskyt může být ve výškách i několika metrů. Lesáci si pomáhají dalekohledy, ale zvlášť v hustě zalesněném porostu je kvůli nedostatku světla i kvůli zakrytí větvemi, identifikace prakticky nemožná. 

 

Obr. 1 a 2: Napadený kmen

Nově vyvinutá sonda umožní blízký pohled na kmen i ve vysokých lesních patrech. Lesák jí umístí na nosnou tyč, přiblíží ke kmenu v požadované výšce. Snímaný obraz vidí přímo na svém mobilním telefonu. Dedikovaný software umožní přepínat mezi různým typem zobrazení pro snazší identifikaci napadení. Z tohoto pohledu se jako nejúčinnější ukázala inverze obrazu.  

Sonda prošla testováním v ostrém provozu díky spolupráci s Lesy ČR oblast Vimperk. 

  

Obr. 3: Představení sondy lesním pracovníkům

Obr. 4: Použití sondy v praxi

Sonda je určená ke komercionalizaci v lesnictví, velkých lesních závodech, lesních podnicích. Uživateli budou praktičtí lesáci, lesní technici, myslivci. Další oblastí, kde může nalézt využití, jsou zahradnictví, které se orientují na pěstování a prodej lesních stromů. A konečně firmy, které se obecně věnují údržbě a rozvoji arboreta, například prořezávání stromů, úpravám lesních porostů, úpravám v parcích, zahradách, sadech a podobně. 

V rámci projektu se podařilo dosáhnout několika výstupů. Tím hlavním je samozřejmě nově vyvinutá bezdrátová sonda a speciální aplikace pro její využívání.  

Dále byly uděleny dva české patenty číslo 309 464 a číslo 309 627. Týkají se nejen sondy samotné, ale i procesů jejího využití. V prestižním časopise Engineering Science and Technology (nakladatelství Elsevier) byl publikován odborný článek Intelligent Inspection Probe for Monitor ing Bark Beetle Activities Using Embedded IoT Real-time Object Detection, doi.org/10.1016/j.jestch.2024.101637.  Věnuje se popisu funkčnosti a využití sondy. 

Dále byla v rámci projektu registrována ochranná známka s názvem TreeInspect. Jejím účelem je podpoření komercionalizace sondy i po stránce grafiky. A konečně byly na sondu a způsob jejího využití zaregistrovány dva české užitné vzory 36 978 a 35 641. 

Sonda byla komercionalizována odprodejem práv soukromé firmě. Nyní probíhá jednání o založení Spinn-Off společnost. Jejími partnery budou Jihočeská univerzita a soukromá společnost. Cílem je průmyslová výroba a umístění sondy na trhu. 

Projekt byl realizován ve spolupráci s Kanceláří transferu technologií (KTT) Jihočeské univerzity pod vedení dr. Štemberkové. Ta se kromě jiného starala o veškeré stránky komerčního využití, založení spin-off a dalšího potřebného zázemí.  

Na závěr zmíníme, že v rámci celouniverzitní soutěže Jihočeské univerzity JU Innovation bylo v roce 2023 projektu uděleno ocenění Nejlepší inovace roku. 

  

Obr. 5: Technický výkres sondy

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0