Informace ke studiu

Pravidla a doporučení k psaní kvalifikačních prací

Kvalifikační práce se na PřF JU odevzdávají již jen elektronicky (opatření studijního proděkana P5).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! Pokud váš školitel požádá o pozdržení zveřejnění vaší práce (maximálně na tři roky) - musíte odevzdat jeden vytištěný výtisk, který bude zaslán na MŠMT.

Pravidla a doporučení pro vypracování kvalifikačních prací na Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity - platné od akademického roku 2023/2024 - v současnosti platná verze.

Závazná pravidla pro psaní prací na Katedře chemie platná do akad. roku 2022/2023

Důležitá doporučení pro vypracovávání bakalářských a magisterských prací platná do akad. roku 2022/2023

Podívejte se i na ostatní opatření děkana a proděkanů týkající se studentů

Zadávací protokoly bakalářských a magisterských prací

Zadávací protokol bakalářské a magisterské (docx, pdf, dostupné v dokumentech pro studenty) práce je potřebné vyplnit a odevzdat (nejpozději u bakalářských oborů během 3. semestru a u magisterských oborů během 1. semestru). Zadávací protokol by měl být připraven pro studenta školitelem. Školitele je možné předem konzultovat s vedoucím katedry (Ján Štěrba), především v případě externistů a školitelů z jiných fakult. Připravený a školitelem elektronicky podepsaný protokol student elektronicky podepíše (návod na el. podpis zde). Následně student získá elektronické podpisy příslušných osob s výjimkou vedoucího katedry a přepošle na sekretariát katedry chemie (K. Žižková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Postup na vytvoření jednoduchého el. podpisu:

 

 

Připravili  jsme pro vás pomůcku k vyplnění zadávacího protokolu:

 

 

Proplacení finančních nákladů ke studiu

Pokud u povinného či povinně volitelného předmětu (pod katedrou chemie) výuka probíhá mimo České Budějovice, student si může zažádat o proplacení nákladů. Doklady spojené s výukou prosím zašlete na sekretariát katedry chemie (K. Žižková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0