Biology

Specializace: Ecosystem Biology

  • Fakulta: Přírodovědecká
  • Typ studia: navazující
  • Doba studia: 2 roky
  • Jazyk výuky: angličtina
  • Forma studia: prezenční
  • Kód programu: N1501

Popis programu

Studium poskytuje vzdělání zaměřené na biologické, ekologické a environmentální aspekty ekosystémů, důraz je kladen na management ekosystémů a revitalizaci a obnovu narušených ekosystémů. Program je garantován katedrou biologie ekosystému ve spolupráci s ústavy AV ČR a dalšími pracovišti, včetně zahraničních. Výzkum se zaměřuje na analýzu a hodnocení různých přírodních jevů a procesů v krajině, především vlivu disturbancí na ekosystémy, vývoje biodiverzity rostlin a živočichů jako odpovědi na změny využití území a krajinné struktury, habitatové modelování nebo hodnocení významu zeleně (?green structures?) pro biodiverzitu a kvalitu života v zastavěných územích. Výzkum je zaměřen na aplikované přístupy, především na hodnocení vztahů mezi uživateli krajiny a socioekonomickými podmínkami nebo na krajinnou problematiku z pohledu veřejných politik. Každý student musí získat minimálně 120 kreditů: 50 kreditů za práci na diplomové práci, zbytek za povinně volitelné a volitelné předměty. Studium je ukončeno státní zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. V diplomové práci student prokazuje, že je schopen teoretické (rešeršní) i experimentální vědecké práce ve zvoleném oboru studia.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0