• Úvod
 • Exkurze - Přírodovědecká fakulta JU

Exkurze ke kurzu Ochrana vodních ekosystémů

V neděli 22. května jsme uspořádali exkurzi do jižní části Šumavy a blízkého okolí Českých Budějovic. První zastávkou byla hráz naší největší nádrže Lipno, dále jsme navštívili experimentální plovoucí ostrovy v zátoce u Hůrky a návštěvnické středisko u rybníka Olšina. Výše po proudu jsme se zastavili u antimigrační bariéry pro ryby na Vltavě, na Soumarském rašeliništi a prošli se kolem toku, který je upravován činností bobra evropského. U Budějovic jsme zavítali do Přírodní rezervace Vrbenské rybníky, kde jsme pozorovali nejen vodní ptactvo a rybniční soustavu, ale i vegetaci a terestrické živočichy na vlhkých loukách. Poslední zastávkou byl přístav a vodácký areál České Vrbné. Studenti se seznámili s širokou škálou vodních ekosystémů a možnostmi jejich ochrany.

 • Ove 01

 • Ove 02

 • Ove 03

 • Ove 04

 • Ove 05

 • Ove 06

 • Ove 07

 • Ove 08

 • Ove 09

 • Ove 10

 • Ove 11

 • Ove 12

 • Ove 13

Zpět na: Aktuálně z katedry

Kurz polární ekologie 2022

V červenci opět po dvou letech proběhl kurz polární ekologie na Špicberkách.

8 studentů z bakalářského a magisterského stupně studia nejprve absolvovalo týdenní blokový cyklus přednášek, mimo jiné z klimatologie, geologie, botaniky či zoologie Arktidy. V červenci pak strávili 14 dní na Špicberkách, týden v hlavním městě Longyerbyenu v Payerově domě, a týden na terénní stanici Nostoc, obojí pod správou České arktické výzkumné stanice.

Letošní kurz byl zaměřený na zoologii, přesněji na ornitologii a parazitologii. Studenti si tak vyzkoušeli jak práci v terénu, tak i v laboratoři. Mimo to vyrazili i na botanickou procházku, kterou vedla naše studentka Viky Brožová, a navštívili i bývalé důlní město Pyramiden.

Na více fotek z kurzu se můžete podívat v naší Galerii.

a9d02070-c950-4714-83b6-f17edc56a443  157703f3-79e8-4b6f-95f4-dc13fe9c07bf  489e6325-0cec-4450-9ec2-12d29f84044b  IMG_5076

Ohlédnutí za Soil and Water Summer school 2022

Jedenáctý ročník mezinárodní letní školy Soil and Water proběhl tento rok opět na česko-německém pomezí Šumavy a závěrečná část pak na Dačicku. Letní škola byla organizována naší katedrou (Tomáš Picek a Zuzana Urbanová) ve spolupráci s Univerzitou v Ulmu. Letní školy se kromě pořádajících univerzit účastnili studenti z partnerských univerzit Estonian Univerzity of Life Sciences, Aix-Marseille Univerzité ale i studenti z Rakouska, Itálie či Brazílie.

Letní škola proběhla formou exkurzí vedených místními odborníky, pracovníky správy NP či výzkumnými pracovníky. Letní škola byla zahájena na bavorské straně Šumavy, výstupem na Grosser Arber, dále jsme navštívili oblast Svarohu a Černého jezera a smíšené „pralesovité“ porosty poblíž Bayerisch Eisenstein. Studenti navštívili i infocentrum NP Bayerischer Wald, kde byli v rámci odborné přednášky seznámeni s historií vzniku národního parku na obou stranách Šumavy a vývojem managementu v tomto území. V okolí Železné Rudy byl pro studenty připraven dvoudenní program ve spolupráci s NP Šumava v rámci projektu LIFE for MIRES (https://life.npsumava.cz). První den se studenti aktivně zapojili do revitalizace lokality Kameničná. Druhý den následovala exkurze v oblasti Skelné, kde byly v minulých letech revitalizovány prameniště a drobné potůčky.  

Další dny se kurz přesunul na třeboňsko a dačicko. Navštívili jsme „eddy covariance“ věž pro měření bilance uhlíku na mokrých loukách u Třeboně a vegetační čistírnu odpadních vod ve Slavošovicích, dále pak rybniční a lesní ekosystémy v okolí Dačic, které v současnosti procházejí obrovskou disturbancí a změnou po odumření většiny smrkových monokultur.  

 • Horské smrčiny ve vrcholové části Velkého Javoru

 • Vrchol Velkého Javoru

 • Pohled z vrcholu Velkého Javoru

 • Smíšené lesy v okolí Bavorské Rudy

 • Vyplňování odvodňovacích kanálu materiálem na lokalitě Kameničná

 • Exkurze revitalizovanými prameništi a potůčky v okolí Skelné

 • Revitalizovaný potok

 • Exkurze nenarušenými mokřady v okolí Skelné

 • Nenarušený rašelinný bor v okolí Skelné

Zpět na: Aktuálně z katedry

Přivítali jsme nové péčisty

Ve dnech 22. - 23. září proběhl v Dobré na Šumavě tradiční úvodní kurz pro nové studenty oboru Péče o životní prostředí - Šumáčka. První den si čerství péčisti vyslechli základní informace o studiu na PřF a měli možnost poznat hlavní témata, kterými se na katedře zabýváme. Po přednáškovém bloku jsme vyrazili obhlédnout revitalizovaný potok Hučina.
Druhý den jsme zůstali v těsném okolí Dobré a prohlédli si výsledky nedávné revitalizace přilehlých rašelinných luk.

Přejeme našim novým kolegům, aby se jim na naší katedře líbilo a dařilo!

Více fotografií naleznete NA TOMTO ODKAZU.

Zpět na: Aktuálně z katedry

Proběhla exkurze z Technologií ŽP

V úterý 28. března 2023 vyrazili studenti kurzu Technologie ŽP na exkurzi po stopách výroby pitné vody a čištění odpadních vod. První zastávkou byla úpravna vody Plav, druhá největší vodárna v České republice, která vyrábí Budějovickým dobře známou "římovskou" vodu. Studenti byli provedeni provozem, který vodu vyrobenou z přehrady na řece Malši dodává prakticky do celého Jihočeského kraje. Zatímco při úpravě povrchových vod, tedy i v případě římovské vody, jsou největším problémem organické látky, v podzemních vodách se technologie úpravny musí vypořádat především s železem či manganem. To se studenti dozvěděli v ÚV České Budějovice, která využívá vodu z podzemních vrtů v Hrdějovicích a Opatovicích. Tady proběhla i degustace surové železité a finálně přečištěné vody. Hned v sousedství budějovické vodárny je budějovická čistírna odpadních vod (ČOV). Tady studenti sledovali postupné čištění vody od nátoku špinavé vody přes postupné mechanické a biologické čištění až k výtoku přečištěné vody do recepientu, tedy Vltavy. Vedlejším produktem ČOV jsou kaly a studenti se mohli podívat, jak je s nimi nakládáno dál. Exkurze byla zakončena návštěvou kapacitně mnohem menších a technologicky odlišných ČOV v Branišově a Lipí.

Organizátoři exkurze věří, že výprava byla pro studenty poučná a užili si ji i navzdory rozmarům předaprílového počasí. Zároveň všichni zúčastnění velice děkují p. Starovi z ČEVAK a p. Míčkovi z JVS, kteří nás ochotně provedli navštívenými provozy a seznámili se svou prací.

Zpět na: Aktuálně z katedry

Proběhlo cvičení z Ekologie půdy

Předminulý týden na Hydrobiologické stanici Univerzity Karlovy Velký Pálenec proběhlo třídenní cvičení kurzu Ekologie půdy. Studenti si vyzkoušeli odběr vzorků půdy z různých ekosystémů a provedli některé základní analýzy. Našel se i čas pro společenské vyžití.

Zpět na: Aktuálně z katedry

Studenti Péče o ŽP vyrazili na exkurzi do severočeské hnědouhelné pánve

Studenti oboru Péče o životní prostředí se v dubnu v rámci kurzu Aplikovaná ekologie I. vypravili na exkurzi do severočeské hnědouhelné pánve. Viděli ekosystémy zničené, přetvořené i nově vznikající a seznámili se s některými specifickými aspekty života v těsném sousedství s důlní činností a těžkým průmyslem.

Z hydrobiologického praktika v Novohradských horách

V úterý 31. května jsme zavítali na základnu Dálava u Benešova nad Černou, kde jsme studenty kurzu Terénní praxe II seznámili se základními limnologickými a ichtyologickými technikami. V říčce Černé jsme lovili ryby elektrickým agregátem a v rybníce U Kovárny do zátahové sítě. Dále jsme měřili základní parametry vody sondami, odebrali bentické bezobratlé metodou kick sampling a vyzkoušeli si lov vrhací sítí. Nechyběla ani demonstrace pitvy ryby, kde se studenti seznámili s anatomií a morfologií kapra obecného a sumečka afrického. Následně si studenti pitvu sami vyzkoušeli.

V Černé jsme zjistili druhy typické pro čisté vody pstruhového pásma jako jsou mihule potoční, pstruh obecný, střevle potoční a vranka obecná i druhy, které sem splaveny během výlovů výše položených rybníků, konkrétně plotice obecné a invazní střevličky východní. Kromě ryb, jsme objevovali bezobratlé vodní organismy charakteristické pro tekoucí vody. V rybníce jsme chytli vysazené kapry obecné, u dna žijící hrouzky obecné a velmi potešivé bylo ulovení kriticky ohrožené slunky obecné.

Studenti byli seznámeni se základními charakteristikami obou lokalit. Získaná diverzita ryb, mihule a vodních bezobratlých umožnila názornou ukázku determinačních znaků a objasnit vliv prostředí na strukturu společenstva.

 

Zpět na: Aktuálně z katedry

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0