Katedra fyziky

Opory MAT

Studijní opory oboru Měřící a automatizační technika.

Seznam kurzů s uvedenými odkazy na studijní opory

Organizace oboru Měřicí a automatizační technika v kombinované formě studia pokračuje v jednotném stylu:

Výuka vybraných klíčových předmětů -  vždy jedno odpoledne v týdnu po dobu semestru společně se studenty prezenční formy

Ostatní předměty - v blocích před/po pravidelné semestrální výuce, o sobotách či dorozvrhováním dopolení výuky k pravidelné odpolední výuce.

 

 Přednášky společné s prezenčním studiem MAT jsou stějžejními kurzy daného semestru

Studijní materiály

Studijní texty v papírové formě

STAG
Klíčovým zdrojem literatury pro studenty kombinované formy je literatura uvedená ve STAGu u každého předmětu.

Literaturu doporučujeme hledat v akademické knihovně, nebo ve vědecké knihovně na Lidické třídě:

E-learningové podpory

MOODLE
Pro podporu studentů KS, ale i PS používají vyučující jednotného e-learningového portálu Moodle Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, který obsahuje kurzy, napříč celou Jihočeskou univerzitou.


Studijní opory

Studijní opory slouží studentům k nahrazení přímé výuky. V níže uvedených oporách naleznete několik z níže uvedených forem, které vás povedou při samostatném studiu:

  • určené kapitoly z vybrané literatury
  • prezentace přednášek s nekráceným textem (není uveden v heslech, ale podává informace v celku)
  • samostatné úkoly
  • požadavky na samostudium

Tabulka uvádí studijní opory k jednotlivým kurzům oboru Měřící a automatizační technika.

Název předmětu

Vyučující

Studijní opory,
úkoly pro samostatnou práci,
požadavky na samostudium

Obecná fyzika I.

doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D.

https://elearning.jcu.cz/course/index.php?categoryid=1290

Lineární algebra

Mgr. Lenka Zalabová, Ph.D.

http://fix.prf.jcu.cz/~lzalabova/ALGEBRA/

Matematická analýza I.

prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc.

https://elearning.jcu.cz/course/view.php?id=822

Repetitorium matematiky

Mgr. Jan Eisner, Dr.

http://fix.prf.jcu.cz/~eisner/lock/UMB-550-Rep-2018/

Technické kreslení I.

Ing. Jan Jakeš

sdílený disk

Výpočetní technika pro fyziky

Mgr. Václav Šlouf, Ph.D.

https://elearning.jcu.cz/course/index.php?categoryid=699

Základy fyzikálních měření

doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D.

https://elearning.jcu.cz/course/view.php?id=946

Programování I.

Ing. Ladislav Ptáček, Ph.D.

sdílený disk

Bezpečnostní předpisy

doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.

sdílený disk

Obecná fyzika II.

doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D.

https://elearning.jcu.cz/course/index.php?categoryid=1291

Fyzikální praktikum I.

Ing. Helena Poláková, Ph.D.

https://elearning.jcu.cz/course/view.php?id=977

Matematická analýza II.

doc. Ing. Luděk Berec, Dr.

https://elearning.jcu.cz/enrol/index.php?id=1440

Postupová zkouška z cizího jazyka

Mgr. Klára Pavlínová

https://elearning.jcu.cz/enrol/index.php?id=612
heslo: autonomy

https://www.prf.jcu.cz/kja/oddeleni/odkazy/self-study-weblinks.html

Programování II.

Ing. Ladislav Ptáček, Ph.D.

sdílený disk

Seminář Katedry fyziky

doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D.

https://elearning.jcu.cz/course/index.php?categoryid=1297

sdílený disk

Technické kreslení II.

Ing. Jan Jakeš

sdílený disk

Architektura počítačů II.

Ing. Bc. Břetislav Bakala

https://elearning.jcu.cz/enrol/index.php?id=804

Automatizace a řízení I.

Ing. Michal Šerý, Ph.D.

sdílený disk
http://home.pf.jcu.cz/~kyklop/SERYM/index.html

Kinematika robotů

Mgr. Jiří Pech, Ph.D.

sdílený disk

Elektronika I.

Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D.

sdílený disk

Fyzikální praktikum II.

RNDr. František Adamec, CSc.

https://elearning.jcu.cz/course/index.php?categoryid=806

Statistické vyhodnoc. Experiment. dat

Mgr. Martin Čada, Ph.D.

sdílený disk

Praktikum z elektroniky

Ing. Ladislav Ptáček, Ph.D.

https://elearning.jcu.cz/course/view.php?id=1783

Computer Hardware

Ing. Václav Novák, CSc.

https://elearning.jcu.cz/course/view.php?id=404

Elektronika II.

Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D.

sdílený disk

Automatizace a řízení II

Ing. Michal Šerý, Ph.D.

sdílený disk
http://home.pf.jcu.cz/~kyklop/SERYM/index.html

Fyzikální praktikum III.

RNDr. Milan Durchan, CSc.

https://elearning.jcu.cz/enrol/index.php?id=775

Praktikum z automatizace

Ing. Václav Novák, CSc.

https://elearning.jcu.cz/course/view.php?id=405

Ekonomika a marketing

Ing. Jiří Čejka, Ph.D.

sdílený disk

Principy a systémy měřicích přístrojů

doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.

https://moodle.pf.jcu.cz/course/view.php?id=466
(heslo pro přístup jako host:"aaa")

Přenos a zpracování signálů

Ing. Ladislav Ptáček, Ph.D.

sdílený disk

Fyzikální praktikum IV.

Mgr. Marcel Fuciman, Ph.D.

https://elearning.jcu.cz/enrol/index.php?id=1034

Navrhování mikropočítačových systémů

Ing. Václav Novák, CSc.

https://elearning.jcu.cz/course/view.php?id=402

Bakalářská práce I.

školitel

 individuálně, podle školitele

Bakalářská zkouška z cizího jazyka

Mgr. Klára Pavlínová

https://elearning.jcu.cz/enrol/index.php?id=612
heslo: autonomy

https://www.prf.jcu.cz/kja/oddeleni/odkazy/self-study-weblinks.html

Užitá elektronika

Mgr. Martin Čada, Ph.D.

sdílený disk

Robotika I.

Mgr. Jiří Pech, Ph.D.

https://elearning.jcu.cz/course/view.php?id=1361

 

sdílený disk

Praxe – MAT

doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D.

https://elearning.jcu.cz/course/index.php?categoryid=1288

Bakalářská práce II.

školitel

 individuálně, podle školitele

Modelování elektronických obvodů

Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D.

sdílený disk

Snímače, detektory, čidla 1.

doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.

sdílený disk
https://moodle.pf.jcu.cz/course/view.php?id=358
(heslo pro přístup jako host:"aaa")

Snímače, detektory, čidla 2.

doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.

sdílený disk
https://moodle.pf.jcu.cz/course/view.php?id=358
(heslo pro přístup jako host:"aaa")

Architektura počítačů I

 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.

https://elearning.jcu.cz/course/view.php?id=1380

https://elearning.jcu.cz/pluginfile.php/64434/mod_resource/content/7/ap1_pre
dnasky_17_18.pdf

Matematická analýza III.

doc. Ing. Luděk Berec, Dr.

https://elearning.jcu.cz/course/index.php?categoryid=279

 

http://fix.prf.jcu.cz/~eisner/lock/UMB-565/SP-MA-3.pdf

Úvod do diferenciálních rovnic

prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc.

https://elearning.jcu.cz/course/view.php?id=834

Mikroprocesorová technika

Ing. Michal Šerý, Ph.D.

sdílený disk

http://home.pf.jcu.cz/~kyklop/SERYM/index.html

Technologie tištěných spojů

doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.

sdílený disk
https://moodle.pf.jcu.cz/course/view.php?id=360
(heslo pro přístup jako host:"aaa")

Audiovizuální technika

Ing. Ladislav Ptáček, Ph.D.

https://elearning.jcu.cz/course/index.php?categoryid=1284

Jaderná energetika

Ing. František Krejčí

sdílený disk

Paralelní programování

doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D.

https://elearning.jcu.cz/course/view.php?id=1827

https://elearning.jcu.cz/course/index.php?categoryid=496

Operační systém Linux

Mgr. Jiří Pech, Ph.D.

https://elearning.jcu.cz/course/view.php?id=382

 

sdílený disk

Fyzika pevných látek

Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D.

sdílený disk

Fyzika plazmatu

Ing. Helena Poláková, Ph.D.

sdílený disk

Materiály a technologie přípravy

Mgr. Martin Čada, Ph.D.

sdílený disk

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0