Katedra informatiky

Uchazeč

Magisterské studijní programy

Do navazujícího magisterského studia přijímáme studenty 2x ročně, vždy po bakalářských státních závěrečných zkouškách, které zároveň slouží jako přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia.

Vedle zkoušky z informatiky ještě uchazeči o navazující magisterské studium skládají test z angličtiny. Test z angličtiny je odpuštěn všem studentům, kteří složili Bakalářskou zkoušku z angličtiny alespoň na 2 mínus.

Pro studenty z ostatních fakult a oborů se organizují samostatné ústní přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia z informatiky. A dále skládají test z angličtiny.

Jelikož studenti do navazujícího magisterského studia mohou být přijati i z jiných a oborů a fakult, tak je vyžadováno tzv. vstupní minimum. Vstupní minimum je množina kurzů bakalářského studia, kterou musí studenti před ukončením navazujícího magisterského studia doložit, že absolvovali. Doložení stvrzují garanti jednotlivých kurzů vstupního minima na základě předložených sylabů absolvovaných kurzů. Garant připojuje své stanovisko k žádosti, která se podává prostřednictvím IS STAG. Předměty jsou uznávány v případě, že student splnil příslušný předmět na 2 nebo lepší a současně toto hodnocení není starší 5 let.

Na základě rozhodnutí Akreditačního úřadu bylo pozastaveno přijímání nových uchazečů do navazujícího magisterského studia oboru Aplikovaná informatika.

V současné době připravujeme ve spolupráci s Ekonomickou fakultou  JU novou akreditaci, která bude mít dvě specializace:

  • Podniková informatika – bude navazovat na studium informatiky na Ekonomické fakultě
  • Softwarové inženýrství - bude navazovat na studium informatiky na Přírodovědecké fakultě

Předpokládáme, že udělovaným titulem bude "Ing." Akreditační proces potrvá přibližně jeden rok.

Přijetí ke studiu

Absolventům vyšších odborných škol, s nimiž má Přírodovědecká fakulta uzavřenu Smlouvu o spolupráci, může děkan podle článku 24, odstavce 5 Studijního a zkušebního řádu JU uznat předměty absolvované v předchozím nebo souběžném studiu v akreditovaném vzdělávacím programu na této vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí.

V současné době má PřF uzavřenu smlouvu o spolupráci se:

  • Střední průmyslovou školou a Vyšší odbornou školou Písek, Karla Čapka 402 (smlouva je zde).
  • Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí, Budějovická 421
  • Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527, Velešín, (https://www.sosvel.cz)

Podmínky přijetí do bakalářských oborů (viz. Bakalářské studijní programy)

Podmínky přijetí do magisterských oborů (viz. Magisterské studijní programy)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0