D105 - o stanovení výše poplatků za habilitační a profesorské jmenovací řízení ze dne 1.6.2021

Toto Opatření stanoví výši a způsob úhrady za administrativní úkony spojené se zajištěním habilitačních a profesorských jmenovacích řízení na PřF JU.

  1. Výše poplatku za administrativní zajištění habilitačního řízení je stanovena na 12 000 Kč.
  2. Výše poplatku za administrativní zajištění jmenovacího profesorského řízení je stanovena na 16 000 Kč.
  3. Poplatek je splatný nejpozději do 2 týdnů před stanoveným termínem veřejného projednání habilitačního nebo profesorského jmenovacího řízení před Vědeckou radou PřF JU.
  4. Poplatek je splatný v hotovosti na pokladně PřF JU nebo formou faktury.
  5. Kopii dokladu o zaplacení předloží uchazeč nejpozději 2 týdny před stanoveným termínem jednání Vědecké rady PřF JU na oddělení vědy děkanátu PřF JU.
  6. Poplatek je nevratný.
  7. Administrativní poplatek má právo prominout děkan na základě žádosti uchazeče o habilitační řízení nebo uchazeče o jmenovací profesorské řízení.
  8. Toto Opatření vstupuje v platnost dnem 1.6.2021.
  9. Tímto Opatřením se ruší poplatky stanovené Opatřením děkana č. 38 ze dne 13.12.2016.

V Českých Budějovicích dne 1.6.2021

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka Přírodovědecké fakulty JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0