D111 - k odměnám externích vyučujících na PřF JU

Toto Opatření je vydáváno za účelem stanovení pravidel pro uzavírání pracovně právních vztahů s externími vyučujícími na PřF.

  1. Externím vyučujícím je myšlen ten vyučující předmětů na PřF, jenž nemá na PřF pracovní poměr na akademické pozici založený pracovní smlouvou.
  2. Z fakultních prostředků jsou hrazeny Dohody o provedení práce (DPP) těch externích vyučujících na PřF, na jimiž vyučovaný předmět je přihlášeno minimálně 7 studentů.
  3. Výše hodinové mzdy pro DPP hrazené externím vyučujícím z fakultních prostředků činí:

 

Kč/hod

1.      skupina - Mgr., Ing.

200

2.      skupina - CSc., Ph.D., Dr., odborník z praxe bez doktorátu, jazykář

250

3.      skupina  - doc., prof., DrSc., MUDr., MVDr.

320

 

  1. Výše hodinové mzdy pro DPP hrazené externím vyučujícím z  prostředků jednotlivých pracovišť PřF je stanovena daným pracovištěm s přihlédnutím k výši hodinové mzdy v případě úhrady z fakultních prostředků.

 Toto Opatření nabývá účinnosti dnem vydání. Výše hodinové sazby dle odst. 3 bude poprvé uplatněna v zimním semestru akademického roku 2022/2023.

V Českých Budějovicích dne 24. března 2022.

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.

děkanka Přírodovědecké fakulty JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0