Katedra fyziky

Fyzikální měření a modelování

Navazující magisterský obor Fyzikální měření a modelování nabízí možnost magisterského vzdělávání zejména absolventům bakalářských oborů Fyzika a Měřicí a výpočetní technika. Magisterské studium na PřF lze zahájit od LS i ZS.

Přihlášky ke studiu do navazujícího magisterského oboru Fyzikální měření a modelování budou přijímány do termínů uvedných v dokumentu Informace k podávání přihlášek, přijímací řízení. Bývá kolem 16. května pro studium od ZS a kolem 15. prosince pro studium od LS.

Garant oboru, kontaktní osoba: doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D.

Profil absolventa studijního oboru a cíle studia

Cílem studia je poskytnou magisterské vysoškolské vzdělání absolventům, kteří budou mít hluboký teoretický matematický i fyzikální základ pro pochopení pokročilých fyzikálních jevů a zkušenosti s pokročilými fyzikálními měřicími technikami. Fyzikální procesy budou schopni nejen experimentálně měřit, ale i modelovat za použití vhodného softwaru. Budou seznámeni i se softwarem na zpracování a vizualizaci dat a řízení experimentů. Díky vysoké kvalitě jazykového vzdělávání na PřF JU budou absolventi schopni pracovat s anglicky psanou literaturou a softwarem a komunikovat se zahraničními odborníky a partnery.

Díky svému nadhledu, zkušenostem s řešením problémů v řadě oblastí fyziky experimentálními přístupy i modelováním a znalostí vazeb mezi těmito přístupy bude absolvent schopen zastávat pozice v základním i aplikovaném výzkumu akademických pracovišť a výzkumných a vývojových centrech výrobních závodů či jejich provozech. Uplatnění nalezne také ve specializovaných soukromých firmách věnujících se fyzikálnímu měření a servisu měřících zařízení.

Absolvent studia si rozšíří své dosavadní znalosti o magisterské kurzy věnované pokročilému fyzikálnímu měření a modelování. Jejich profil odpovídá zaměření pracoviště (optická měření, plazmové technologie, zpracování audiosignálů, elektronová mikroskopie, částicové i spojité počítačové modelování, modelování fyzikálních procesů a řízení experimentů). Poptávce významných zaměstnavatelů v jižních Čechách (ČEZ - JE Temelín, Bosch - výrobní a vývojový závod v Č. Budějovicích zaměřený na palivové systémy a zpracování plastů) vycházejí vstříc kurzy věnované jaderné fyzice a energetice (Jaderná energetika, Experimentální reaktor a jeho využití v jaderné energetice) a modelování proudění (Numerická matematika II. - num. vyp. dif. rov., Mechanika tekutin).

Realizace oboru je v souladu se strategickým projektem JU "Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory JU v Českých Budějovicích – Přírodovědecká fakulta (Rozvoj PřF JU)", v rámci něhož PřF JU v roce 2013 dokončila stavbu budovy C, ve které bylo vybudováno a vybaveno výukové i vědecké zázemí Katedry fyziky PřF.

Se zaměřením vědecké činnosti Katedry fyziky a vybavením vědeckých laboratoří se uchazeč může seznámit na stránkách jednotlivých laboratoří.

Studijní plán

V průběhu magisterského studia musí student získat alespoň 120 kreditů. Tyto kredity získá za povinné předměty oboru (45 kreditů), za povinně volitelné předměty v minimálním rozsahu 28 kreditů, za volitelné předměty vlastního výběru v minimálním rozsahu 8 kreditů a za diplomovou práci (39 kreditů).
Pokud student absolvoval některý z povinných předmětů již v bakalářském studiu, musí si odpovídající počet kreditů doplnit některým povinně volitelným předmětem (bak. obor Fyzika obsahuje povinně předměty Matematická analýza III, IV; naopak bak. obor Měřicí a výpočetní technika obsahuje povinně předměty Elektronika II a Principy a systémy měřících přístrojů).

Elektronické a elektrotechnické předměty
 • Elektronika I., II., (povinné předměty, absolventi MVT mají splněno z bak. studia)
 • Snímače, detektory, čidla I-principy, Snímače, detektory, čidla II-příklady apl. (povinné předměty)
 • Modelování elektronických obvodů, Zpracování audiosignálů (povinně volitelné předměty)
Měřicí technika
 • Principy a systémy měřících přístrojů (povinný předmět, absolventi MVT mají splněno z bak. studia)
 • Speciální měření (p)
 • Optická měření (pv)
Fyzikální předměty
 • Fyzika plazmatu, Plazmová fyzika a astrofyzika, Plazmové technologie (pv)
 • Materiály a technologie připravy (pv)
 • Kvantová teorie I., Lasery a nelineární optika (pv)
 • Mechanika tekutin (pv)
 • Electron Microscopy I., II. (pv)
 • Jaderná energetika (v)
Modelování
 • Software pro vědecko-technické výpočty (p)
 • Počítačová fyzika – počítačové modelování (p)
 • LabView (pv)
 • Modelování a simulace (pv)
 • Pokročilé simulace ve fyzice mnoha částic (pv)
 • Numerická matematika II. - num. vyp. dif. rov. (pv)
 • Počítačová grafika (v)
Matematické předměty
 • Matematická analýza III. (p)
 • Úvod do diferenciálních rovnic (pv)
 • Diferenciální rovnice (pv)
 • Numerická matematika I. (pv)
 • Matematická analýza IV. (pv)
Programování
 • Základy programování v jazyce C nebo Procedurální programování v C/C++ (povinný předmět, absolventi MVT mají splněno z bak. studia)
 • Objektové programování v C++ a C# (povinně volitelný předmět, absolventi MVT mají splněno z bak. studia)
 • Paralelní programování (pv)
Cizí jazyk
 • Magisterská zkouška z angličtiny (p)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0