Parasitology

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: angličtina
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: P0511D030061

Popis programu

Parazitologie je multidisciplinární obor, specializovaný na výzkum vzájemných vztahů parazitických (a symbiotických) organismů s hostiteli a s prostředím. Parazité díky svým biologickým vlastnostem představují vynikající model pro studium řady obecně platných biologických a evolučně ekologických zákonitostí. Na modelových parazito-hostitelských systémech jsou studovány procesy ovlivňující distribuci a způsoby přenosu parazitů ve společenstvích hostitelských organismů. Kromě experimentálního výzkumu jsou paraziti studováni také v přirozených podmínkách s cílem odhalit jejich roli při formování různých typů biocenóz a s důrazem na jejich potenciální využití jako bioindikátorů stupně degradace přirozeného prostředí. Aktuálně nabízena témata disertačních prací poskytují studijnímu programu rovněž multidisciplinární přesah do oboru molekulární biologie, ekologie a evoluční biologie.

Program je akreditován ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR v Českých Budějovicích

Profil absolventa

Naučíte se:
 • využívat znalosti aktuální problematiky a metod parazitologie, molekulární biologie, fylogeneze a taxonomie,
 • komplexně navrhovat a provádět experimenty a psát návrhy grantů,
 • hodnotit a kriticky interpretovat dosažené výsledky,
 • psát a prezentovat vědecké publikace a výstupy projektů.
Uplatníte se například jako:
 • vědecký pracovník,
 • odborník ve výzkumných a vzdělávacích institucích, na univerzitách,
 • pracovník ve specializovaných lékařských a veterinárních laboratořích.

Kontakt

doc. RNDr. Eva Nováková Ph.D.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0