Asistentská praxe

V bakalářském stupni studia učitelství musí student absolvovat v maior i minor oboru asistentskou praxi. Asistentská praxe je garantována a zajišťována vedoucím praxí Mgr. Romanem Kneiflem, který po splnění podmínek pro absolvování praxe uděluje zápočet.

Cílem asistentské praxe je seznámit se s prostředím střední školy a s činností pedagogického pracovníka na škole, která je vykonávána při výuce i v době mimo výuku (příprava na výuku, opravy testů, doučování, kroužky, dozory, administrativa...)

Asistentskou praxi lze absolvovat kdykoliv během bakalářského studia. Bude vypisována v každém semestru (zimním i letním).

Podmínky pro udělení zápočtu:
- pro maior i minor obor student stráví 20 hodin na SŠ (celkem tedy 40 hodin)
-  účast na dvou konzultacích s vedoucím praxe, každá v rozsahu 2 hodiny (na začátku a po skončení praxe)

Průběh praxe:
- student si zapíše předmět FPR/882, FPR/883 (ne nutně ve stejném semestru)
- na začátku semestru vedoucí praxe zorganizuje první ze dvou konzultací, na které se studenti dozvědí informace o průběhu praxí a podmínkách pro udělení zápočtu
- před první konzultací s vedoucím praxí (ale nejpozději dva týdny po začátku semestru) vyplní student formulář

Zadávací protokol

který bude obsahovat důležité kontaktní údaje na Vás i na provázejícího učitele. (S pedagogem se spojíme ohledně uzavření smlouvy, aby mohl dostat za vedení praxe odměnu.) Součástí formuláře je i nabídka možných středních škol, kde praxi můžete vykonávat.

- v případě, že si student školu nevybere, vedoucí praxe mu s výběrem pomůže
- v případě problémů, dotazů, nejasností můžete kdykoliv v průběhu praxe kontaktovat vedoucího praxí (emailem)
- ke konci semestru se student zúčastní 2. konzultace s vedoucím praxe, kde praxi společně zhodnotí
- zápočet bude/nebude udělen po druhé konzultaci s vedoucím praxe i na základě hodnocení studenta provázejícím učitelem

Chápejte praxi jako příležitost pro vlastní iniciativu a aktivitu. Nemáme zájem o pouhou formální činnost, snažte se o aktivní přístup. Doufáme, že asistentská praxe bude přínosem pro vás i pro školu, kde ji budete vykonávat.

DOPORUČENÍ: Rozložte praxi pro maior a minor obor do dvou různých semestrů.
Nemusíte začínat hned v zimním semestru prvního ročníku.

Pokud máte dotazy, přání, prosby, napište na email na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Některé školy mohou vyžadovat pojištění studenta. Pokud škola pojištění bude vyžadovat, může jej student sjednat např. takto: měsíc předcházející nástupu na praxi (do 25.) student zaplatí na pokladně PřF pojištění, pak donese potvrzení o zaplacení paní Haně Kabelové (budova C, děkanát), která pojištění sjedná. Pojištění platí jeden rok.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0