Kontakty

Vedení PřF

Studijní oddělení

Oddělení propagace a CŽV

Zajišťuje kontakt s veřejností a médii, organizaci vzdělávacích akcí pro středoškolské pedagogy i studenty.

Kancelář děkana

Oddělení nákupů

Oddělení vědy a výzkumu

Ekonomický útvar

Personální útvar

Projektové oddělení

Kompetence projektového oddělení: informace o výzvách (dotační monitoring), konzultace záměrů, vedení při zpracování projektové žádosti (především do strukturálních fondů), administrace podpořených projektů.

Údržba