Učitelství pro SŠ


Kurz ZINTEGRUJ SE

  

Informace k podávání přihlášek, přijímací řízení

V současné době je vysoká poptávka po kvalifikovaných učitelích především přírodovědných a technických předmětů.
Studium těchto předmětů ve specializacích pro střední školy nabízí Přírodovědecká fakulta JU.   
V akademickém roce 2021/22 přijímáme pro studium v bakalářských oborech učitelství pro SŠ  110 uchazečů (maior i minor na PřF) a dalších 20 uchazečů pro kombinace s učitelstvím angličtiny (FF) nebo náboženství a etiky (TF).

Vážení a milí uchazeči, s dotazy se prosím obracejte na proděkanku pro učitelské obory Janu Kalovou. Kontakt: ucitelstvi(at)prf.jcu.cz

Proč studovat učitelství na Přírodovědecké fakultě JU?

 • velkou výhodou je studium na fakultě s bohatým odborným zázemím
 • student je v úzkém kontaktu se svými učiteli a má také možnost seznámit se s prací ve vědeckých týmech
 • odborné předměty jsou doplněny předměty pedagogicko-psychologického základu
 • studenti učitelství absolvují praxe na školách pod vedením zkušených středoškolských učitelů 
 • v bakalářském studiu mohou studenti za zvýhodněných podmínek získat mezinárodní jazykový certifikát TOEIC Listening and Reading, součástí magisterského studia je jazykový certifikát TOEFL ITP (pro naše studenty pořádáme bezplatné přípravné kurzy k těmto certifikátům)
 • v magisterském studiu zajistíme možnost získání certifikátu Centra pro reformu maturit (Cermat) pro zadavatele maturitních zkoušek

Učitelské studium na PřF je dvouoborové, uchazeč tedy volí kombinaci dvou aprobačních předmětů. Nově nabízíme také studium ve spolupráci s Filozofickou fakultou a s Teologickou fakultou. (Uchazeč podává jednu přihlášku a platí jeden poplatek.)

Absolvent bakalářského studia má velké možnosti výběru magisterského programu. Může pokračovat navazujícím studiem učitelství nebo v neučitelské odborné specializaci.


Učitelské obory nabízené na PřF JU:

 • biologie
 • chemie
 • fyzika
 • informatika
 • matematika
 • geografie

Uvedené obory lze kombinovat mezi sebou.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou JU nabízíme také studium učitelství matematiky nebo fyziky v kombinaci s učitelstvím oboru:

  • angličtina

Ve spolupráci s Teologickou fakultou JU nabízíme také studium učitelství matematiky, fyziky, informatiky, chemie nebo biologie v kombinaci s učitelstvím oboru:

  • náboženství a etika

Co budu umět:

 • budu mít komplexní odborné znalosti z předmětů v rámci zvolené specializace
 • budu mít pedagogické kompetence pro výuku na SŠ
 • budu znát moderní trendy ve výuce
 • již po bakalářském studiu budu mít znalosti ze dvou oborů a budu lépe připraven na požadavky trhu práce, nejen ve školství

 Kde najdu uplatnění:

 • jako učitel na střední škole
 • v doktorandském studiu
 • ve veřejné správě
 • v médiích věnujících se přírodovědné problematice
 • v peněžních ústavech
 • v laboratořích
 • v ICT sféře
 • v ochraně životního prostředí