Aktuálně - CPV

Žáci sobě

Milí studenti,

zajímá Vás jak vyučujeme přírodní vědy na univerzitní půdě? A jak vypadá třeba příprava nových středoškolských učitelů v duchu STEM výuky?

Přijďte se k nám podívat!

Připravili jsme si pro Vás čtyři zážitkové programy na jejichž přípravě a realizaci se společně podílí zkušení badatelé a studenti učitelských oborů Přírodovědecké fakulty JU.

V průběhu jednoho dne tak získáte skvělou možnost dozvědět se něco nového z chemie, fyziky, biologie či geografie. Zároveň si budete moci prohlédnout moderní prostory vědecko-výzkumné instituce v neformálním doprovodu svých vrstevníků.

Účast na programech je zdarma, ale je limitována!

Své dotazy a zájem o účast prosím piště na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Eva Gardianová)

Projekt garantuje Přírodovědecká fakulta a Gymnázium Jírovcova v Českých Budějovicích.

 

Studenti žákům, žáci sobě ve fyzikální laboratoři

Proběhne 4.11., program na cca 6 hodin, předpokládaný začátek v 8:30., určeno pro ideálně 10 žáků

V úvodní přednášce se seznámíme s laserem, ultrarychlou spektroskopií a k čemu ji používáme v naší laboratoři: Výchozí proces fotosyntézy, sběr fotonů, probíhá v proteinových komplexech zvaných světlosběrné antény, a to neuvěřitelně rychle – jednotlivé kroky tohoto procesu se uskutečňují na časových škálách od femtosekund (10e-15 s) po pikosekundy (10e-12 s). Tyto děje studujeme v naší laboratoři prostřednictvím fyzikálních metod. Ultrakrátké laserové pulzy trvající přibližně 100 fs umožňují sledovat dynamiku těchto procesů.
Následovat bude prohlídka laboratoře časově rozlišené spektroskopie navazující na úvodní přednášku.

Poté si studenti vyzkouší si základy práce v optické laboratoři jako je směrování paprsku pomocí zrcátek, použití různých optických členů - čočka, polarizátor, ...).

Nakonec si představíme pokusy s laserovým ukazovátkem, které si studenti mohou vyzkoušet doma nebo ve škole - laserový mikroskop, 'ohnutí' paprsku, kreslení laserem.

 

Studenti žákům žáci sobě v chemické laboratoři

Proběhne 26. 9. a 10. 10 vždy od 8:30, přibližně 6 vyučovacích hodin

Určeno pro maximálně 20 žáků SŠ, každý žák si zkusí všechny experimenty

Program:

 1. Spektrofotometrie:

Absorpčním spektrofotometr a monochromátor – praktické seznámení se, „nahlédnutí přímo do přístroje“.

Měření absorpčního spektra komplexu Fe2+-o-fenantrolin.

Spektrofotometrické stanovení koncentrace iontů dvojmocného železa v roztoku.

 

 1. Separační techniky:

Extrakce vytřepáváním – extrakce methylenové modří z vodného roztoku do butanolu. Lze obdobně extrahovat z vodného roztoku skalici modrou?

Dialýza – prověření funkce dialyzační membrány. Jak je to s propustností membrány pro bílkovinu a pro rozpuštěné iontové sloučeniny?

Chromatografie – extrakce a dělení barviv z různých rostlin, vliv struktury molekul na separaci.

 

Molekulární metody v terénní zoologii

Proběhne 14.10., začátek v 8:30, program na cca 8 hodin, určeno pro 8 až 10 studentů

Naše cvičení poskytne základní představu o využití genetických a molekulárních metod ve výzkumu biologie živočichů v přírodě. 

Cílem bude určit na základě analýzy DNA pohlaví z krevního vzorku opeřence, kterého si sami chytíme.

Pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) budeme detekovat specifický gen, který je umístěn v nerekombinantní části pohlavních chromozómů ptáků.

PCR je základní molekulární metoda, která umožňuje rychle a snadno namnožit požadovaný úsek DNA, založená na principu replikace nukleových kyselin. Při vhodném designu experimentu se může PCR sama o sobě stát metodou analytickou a poskytnout požadovaný výsledek.

Terénní část

 - Odchyt ptáků

 - Odběr genetického materiálu

Laboratorní část

-     izolace DNA

-     PCR

-     výsledná elektroforéza

 

Studenti žákům, žáci sobě v geografii - Glogální změny a trendy ve světě v souvislostech a obrazech

Proběhne 25.11., začátek v 8:30, program na cca 6 hodin, do 15ti účastníků

Je jednodenní kurz s přednáškou o změně klimatu v širších souvislostech. Pomocí webových a geoinformatických nástrojů ukážou pedagogové a studenti jak toto téma názorně prezentovat a vybrané aspekty vizuálně demonstrovat ve výuce. Součástí bude i interaktivní hra využívající schopnosti analyzovat data z různých zdrojů, orientovat se v terénu a vnímat detaily svého okolí.

 • Přečteno: 263

Metody řešení úloh SŠ

Kurz je určený učitelům matematiky a žákům středních škol, kteří se účastní Matematické olympiády.
Jeho náplní je rozbor návodných  úloh 72. ročníku Matematické olympiády, kategorií A, B a C a úloh, které témata rozvíjejí.

Přednášky budou probíhat na PřF JU, Branišovská 31, České Budějovice v budově C a učebně C1 a to vždy od 16:45 do18:15.

Jednotlivé přednášky se uskuteční v termínech 6. 10., 13. 10., 20. 10., 3. 11., 10. 11., 24. 11., 1. 12., 8. 12., 15. 12.

Kurz bude probíhat také on-line.

Přednášejícími budou:

Mgr. Karel Pazourek, Ph.D. (člen Úlohové komise MO)
Mgr. Hana Štěpánková, Ph.D. (členka JčK MO)
Mgr. Radek Trča  (člen Ústřední komise MO a předseda JčK MO)
Mgr. Zbyněk Vrba (Gymnázium Český Krumlov)

Odborný garant:  doc. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D.

 

Termín zahájení výuky: 6. 10. 2022

Termín pro podání přihlášky: 6. 10. 2022

Místo a čas výuky: Přírodovědecká fakulta, Branišovská, Budova C - PřF,1760, České Budějovice, učebna C1

Kurz je poskytován zdarma

 

Dotazy prosím zasílejte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 • Přečteno: 373

Wikiklub – neformální setkávání příznivců Wikipedie

Od podzimu roku 2022 se Wikiklub neboli neformální setkání příznivců Wikipedie poprvé otevírá i v Českých Budějovicích. Vítáni jsou zájemci o editaci z řad studentů, zaměstnanců JU i veřejnosti, a to jak zkušení editoři, tak začátečníci.

Kde: místnost Klub v přízemí budovy Akademické knihovny Jihočeské univerzity (Branišovská 1646/31b, dále také AK JU)

Kdy: 1x–2x měsíčně 17:00–18:00
Začínáme ve středu 14. září 2022. Další se chystají v úterý 4. a 18. října, 1. a 15. listopadu a ve středu 7. 12.

K dispozici budou:

 • počítač a interaktivní tabule, židle a stoly pro 25 lidí
 • zjištěné chyby a nedostatky ve Wikipedii (kdybyste třeba neměli vlastní tipy, co editovat)
 • wikipedistka na případné konzultace obzvláště k Wikipedii a sesterským projektům Wikimedia CommonsWikidata, která je zároveň vyučující na JU
 • zdroje knihovny (potřebujete-li je a nemáte registraci v AK JU, dejte prosím vědět předem, abychom je mohli zajistit)
 • toalety

Jak:

 • Účast na setkáních Wikiklubu je zdarma.
 • Není potřeba se předem nikam registrovat. Napíšete-li nám však, samozřejmě budeme rádi a na oznámené téma se připravíme.

Kdo: kontaktní osobou je wikipedistka Czeva (e-mail přes rozhraní Wikipedie, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Odkazy:

Pod reálnou lípou/České Budějovice

Akademická knihovna JU

 • Přečteno: 271

Podzimní botanický víkend pro učitele a žáky

Vážení a milí středoškolští učitelé,

 

zveme Vás na: 

 

Podzimní Botanický Víkend pro SŠ pedagogy a žáky,

 

který se bude konat v okolí Vranovské přehrady v termínu 1. a 2. října 2022.

 

Sraz účastníků bude v pátek v odpoledních hodinách 30. září v Hotelu na Chmelnici, nedaleko vesničky Oslnovice. 

HOTEL NA CHMELNICI - Ubytování na Vranově (ubytovaninavranove.cz)

 

Cena ubytování včetně polopenze je 660,- Kč /osoba, den. (platí se na místě)

Areál je zamluvený pouze pro nás, pokud by někdo neměl zájem o stravné, lze jej odhlásit. K dispozici ale nebude kuchyňka.

Ubytování je dobře dostupné pro auta, ale nezajíždí sem žádná hromadná doprava. Nejblíže se dostanete do Oslnovic, odtud je ubytování vzdáleno asi dva kilometry. Po domluvě jsme ale schopni svoz účastníků zajistit.

Předpokládaný konec akce je v neděli 2. října po 14.00.

 

Víkend je také vhodný pro Vaše studenty (max. 2 studenti na učitele)

 

 

Dotazy a závazné přihlášky posílejte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Přečteno: 481

Bez půdy to nepůjde

PřF JU pořádá v rámci Univerzity třetího věku populárně naučný kurz s názvem:

 Bez půdy to nepůjde, aneb jak dobře hospodařit na zahrádce i na poli

 Odborný garant: prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.

Semestr: zimní

Počet hodin: 30

Zahájení výuky: 11. 10. 2022

Ukončení výuky: 7. 12. 2022

Forma výuky: přednášky, praktické ukázky v laboratoři, exkurze

Místo výuky: Ústav půdní biologie BC AV ČR a PřF JU, Na Sádkách 7

Minimální počet účastníků: 8

Maximální počet účastníků: 15

Cena kurzu: Kč 800,-

Info a přihlášky: Eva Gardianová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Anotace:

1. Úvod 

2. Fyzikální vlastnosti půdy 

3. Chemické vlastnosti půdy 

4. Půdní organická hmota 

5. Voda v půdě 

6. Živiny a jejich transformace 

7. Půda a rostliny (hnojení ochrana)

8. Stav půdy 

9. Půda, její složky, funkce, služby a organismy 

10. Udržitelné hospodaření

Všechna témata budou podána jednoduše s ohledem na minimální předpokládané znalosti účastníků, co nejvíce prakticky a s doporučeními, jak hospodařit, abychom vypěstovali zdravou a kvalitní zeleninu, ovoce a další plodiny a zároveň nepoškozovali půdu.

 • Přečteno: 317

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0